Thuộc tính danh mục

Mã danh mục Mã thuộc tính Giá trị của thuộc tính Tên danh mục
1.84.1.3 Bộ Công an 90834530 ĐIện thoại số định
1.84.B13.3.24 Địa chỉ bưu điện 0990999349343 Tỉnh Bắc Giang
1.84.B13.3.24 1212344343 Tỉnh Bắc Giang
1.84.A33 ĐIện thoại số định 04.35563462 Bộ Thông tin & truyền thông
1.84.A16 ĐIện thoại số định (84-4) 22 202 828 Bộ Tài chính
1.84.A16 Địa chỉ bưu điện Số 28, Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Bộ Tài chính
Xuất XLS